Hành tỏi Lý Sơn
Cung cấp các loại Hành - Tỏi Lý Sơn
Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi
0988052777
phongt15@gmail.com